22 de jul. 2011

Cervell Femení, Cervell Masculí - Mark Gungor / Men's Brains, Women's Brains - Mark Gungor

Aquest és un fragment d'una de les conferències matrimonials que Mark Gungor fa als seus seminaris anuals "Ríanse hacia un matrimonio mejor". Amb aquesta "Historia de dos cerebros - cerebro masculino, cerebro femenino" veiem com Mark il·lustra d'una manera molt còmica algunes grans veritats... Potser és cert que homes i dones som molt diferents!!
This is a fragment of a conference Mark Gungor gave at one of his annual seminars "Laugh your way to a better marriage". With this "Story of two brains: men's brains, women's brains", he very comically illustrates the differences between the female kind of thinking, and the male kind. Maybe it's true that we are way too different... Hope you like it!!
(English with Spanish subtitles video)