30 de nov. 2011

Sense Comentaris: Catalunya És Una Nació, Un Sentiment, Una Identitat Independent / No Comments: Catalonia Is A Nation, A Feeling, An Independent Identity

Algú una vegada va dir: "Si vols una cosa de debò, amb moltes, moltes ganes, deixa-la marxar. Si torna a tu, lliure, serà teva per sempre. Si no ho fa... potser és que mai havia d'haver estat teva de bon començament". Només prendre, acaparar... i mai alliberar? Això no és just. Això no és llibertat.
Someone once said: "If you want something very badly, set it free. If it comes back to you, it's yours forever. If it doesn't, it was never meant to be yours to begin with". To catch, capture... and never to release? This is not fair. This is not freedom.